ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮานอย ซาปา   รหัสโปรแกรม : SXC-01

ไฮฟอง ฮานอย ซาปา
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
08มิ.ย.61 - 11มิ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 15 0 เต็ม
15มิ.ย.61 - 18มิ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
22มิ.ย.61 - 25มิ.ย.61 9,999 9,999 9,999 3,000 15 0 เต็ม
28มิ.ย.61 - 31ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,000 20 0 เต็ม
06ก.ค.61 - 09ก.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 15 0 เต็ม
13ก.ค.61 - 16ก.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,000 36 0 เต็ม
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 20 0 เต็ม
17ส.ค.61 - 20ส.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
24ส.ค.61 - 27ส.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 14
07ก.ย.61 - 10ก.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 31 21
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 32 32
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 20 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์   รหัสโปรแกรม : SXC-03

ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
04พ.ค.61 - 07พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 15 0 เต็ม
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 15 0 เต็ม
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 15 0 เต็ม
08มิ.ย.61 - 11มิ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
15มิ.ย.61 - 18มิ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
22มิ.ย.61 - 25มิ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
06ก.ค.61 - 09ก.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
13ก.ค.61 - 16ก.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 36 0 เต็ม
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 0 เต็ม
17ส.ค.61 - 20ส.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
24ส.ค.61 - 27ส.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 0 เต็ม
07ก.ย.61 - 10ก.ย.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 31 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน   รหัสโปรแกรม : SXC-04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 0 เต็ม
26พ.ค.61 - 29พ.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000 25 0 เต็ม
14มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 0 เต็ม
28มิ.ย.61 - 01ก.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 0 เต็ม
12ก.ค.61 - 15ก.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 0 เต็ม
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 23 0 เต็ม
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 20 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน บิน VJ   รหัสโปรแกรม : SXC-05

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน บิน VJ
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
06ก.ค.61 - 09ก.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 0 เต็ม
13ก.ค.61 - 16ก.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 0 เต็ม
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 0 เต็ม
17ส.ค.61 - 20ส.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
24ส.ค.61 - 27ส.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
07ก.ย.61 - 10ก.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 20
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 20
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 20
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 15,555 15,555 15,555 3,000 20 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-06

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 16,988 16,988 16,988 3,000 25 25
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-08

ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน
วันที่สี่ นิงห์บิงห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 31 0 เต็ม
26พ.ค.61 - 29พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 3,000 31 0 เต็ม
14มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 เต็ม
28มิ.ย.61 - 01ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 เต็ม
12ก.ค.61 - 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 25 0 เต็ม
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 31 31
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 19
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด   รหัสโปรแกรม : SXC-10

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D)
วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (B/L/D)
วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด (B/L/D)
วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 เต็ม
18พ.ค.61 - 21พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
08มิ.ย.61 - 11มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
15มิ.ย.61 - 18มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
22มิ.ย.61 - 25มิ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 เต็ม
06ก.ค.61 - 09ก.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
13ก.ค.61 - 16ก.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500 20 0 เต็ม
17ส.ค.61 - 20ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20
24ส.ค.61 - 27ส.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
07ก.ย.61 - 10ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,500 20 20