ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮานอย ซาปา   รหัสโปรแกรม : SXC-01

ไฮฟอง ฮานอย ซาปา
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 เต็ม
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 เต็ม
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 เต็ม
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 40 0 เต็ม
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 เต็ม
23มี.ค.61 - 26มี.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000 15 3
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,000 31 0 เต็ม
20เม.ย.61 - 23เม.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20
04พ.ค.61 - 07พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 20 20
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง ฮาลองปาร์ค ฮานอย   รหัสโปรแกรม : SXC-02

ไฮฟอง ฮาลอง ฮาลองปาร์ค ฮานอย
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า –ฮาลองปาร์ค –นั่งกระเช้า2ชั้น – ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL - ฮานอย - ชอปปิ้ง 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 04ก.พ.61 9,888 9,888 9,888 2,500 20 0 เต็ม
09ก.พ.61 - 11ก.พ.61 9,888 9,888 9,888 2,500 20 0 เต็ม
02มี.ค.61 - 04มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 20 0 เต็ม
23มี.ค.61 - 25มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 20 0 เต็ม
06เม.ย.61 - 08เม.ย.61 11,888 11,888 11,888 2,500 25 0 เต็ม
13เม.ย.61 - 15เม.ย.61 12,888 12,888 12,888 2,500 31 0 เต็ม
04พ.ค.61 - 06พ.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 20 20
18พ.ค.61 - 20พ.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 20 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์   รหัสโปรแกรม : SXC-03

ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 0 เต็ม
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 0 เต็ม
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 0 เต็ม
23มี.ค.61 - 26มี.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 เต็ม
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000 25 0 เต็ม
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 14,555 14,555 14,555 3,000 31 0 เต็ม
20เม.ย.61 - 23เม.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
04พ.ค.61 - 07พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 15
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 14
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน   รหัสโปรแกรม : SXC-04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
03มี.ค.61 - 06มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 0 เต็ม
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 0 เต็ม
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 0 เต็ม
05เม.ย.61 - 08เม.ย.61 18,555 18,555 18,555 4,000 25 0 เต็ม
12เม.ย.61 - 15เม.ย.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 0 เต็ม
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 20,555 20,555 20,555 4,000 31 1
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
26พ.ค.61 - 29พ.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000 25 25
14มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
28มิ.ย.61 - 01ก.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
12ก.ค.61 - 15ก.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-05

ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,000 25 0 เต็ม
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-06

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 14,900 14,900 14,888 3,000 25 0 เต็ม
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000 25 0 เต็ม
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000 25 0 เต็ม
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,000 25 0 เต็ม
05เม.ย.61 - 08เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 3,000 25 0 เต็ม
12เม.ย.61 - 15เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 3,000 31 0 เต็ม
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
26พ.ค.61 - 29พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 3,000 31 31
14มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
28มิ.ย.61 - 01ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
12ก.ค.61 - 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
27ก.ค.61 - 30ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 31 31
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 25 25
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VN   รหัสโปรแกรม : SXC-07

ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VN
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
วันที่สอง ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-ฮาลอง-ชมตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สาม อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ (B/L/- )
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,000 25 10
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด   รหัสโปรแกรม : SXC-10

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D)
วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (B/L/D)
วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด (B/L/D)
วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01ก.พ.61 - 04ก.พ.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 เต็ม
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 เต็ม
23มี.ค.61 - 26มี.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 เต็ม
05เม.ย.61 - 08เม.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500 20 0 เต็ม
12เม.ย.61 - 15เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 3,500 31 1
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 3,500 31 0 เต็ม
14เม.ย.61 - 17เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 3,500 25 0 เต็ม
27เม.ย.61 - 30เม.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500 20 0 เต็ม
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 17
18พ.ค.61 - 21พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4วัน 3คืน VZ   รหัสโปรแกรม : SXC-11

ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4วัน 3คืน VZ
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า
วันที่ 2 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ญาตราง – Long Son Pagoda - เจดีย์ Ponaga - Vinpearl Land
วันที่ 3 ญาตราง – Vinpearl Land - เจดีย์ Ponaga – ช้อปปิ้งตลาดญาตราง – ดาลัด – NIGHT MARKET
วันที่ 4 สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
18มี.ค.61 - 21มี.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
25มี.ค.61 - 28มี.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500 20 0 เต็ม
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 3,500 20 0 เต็ม
20เม.ย.61 - 23เม.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 เต็ม
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 เต็ม
27พ.ค.61 - 30พ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20
10มิ.ย.61 - 13มิ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 18
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  CLASSIC TG ฮานอย ซาปา ฮาลอง   รหัสโปรแกรม : SXC-20

CLASSIC TG ฮานอย ซาปา ฮาลอง
 
  


วันแรก กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-LOVE MARKET
นที่สอง ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย
วันที่สาม ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิปดี –เจดีย์เสาเดียว - ฮาลอง
วันที่สี่ ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09มี.ค.61 - 12มี.ค.61 16,900 16,900 15,900 3,500 20 0 เต็ม
23มี.ค.61 - 26มี.ค.61 16,900 16,900 15,900 3,500 20 0 เต็ม
12เม.ย.61 - 15เม.ย.61 20,900 20,900 19,900 3,500 31 0 เต็ม
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 20,900 20,900 19,900 3,500 31 0 เต็ม
26เม.ย.61 - 29เม.ย.61 16,900 16,900 15,900 3,500 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  LUXURY SAPA ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟาซีปัน ฮาลองปาร์ค   รหัสโปรแกรม : SXC-21

LUXURY SAPA ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟาซีปัน ฮาลองปาร์ค
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค
วันที่2 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
วันที่3 ฮานอย – ซาปา – ฟาซีปัน - LOVE MARKET
วันที่4 ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 18,900 18,900 17,900 4,500 20 0 เต็ม
09มี.ค.61 - 12มี.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,500 20 0 เต็ม
23มี.ค.61 - 26มี.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,500 20 0 เต็ม
12เม.ย.61 - 15เม.ย.61 22,900 22,900 21,900 4,500 31 0 เต็ม
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 22,900 22,900 21,900 4,500 31 0 เต็ม
26เม.ย.61 - 29เม.ย.61 18,900 18,900 17,900 4,500 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC09-FD

เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันที่1 กรุงเทพ-ดานัง-เว้
วันที่2 เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
วันที่3 บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์
วันที่4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
20พ.ย.60 - 23พ.ย.60 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
27พ.ย.60 - 30พ.ย.60 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
12ม.ค.61 - 15ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
26ม.ค.61 - 29ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 2,500 20 0 เต็ม
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 2,500 15 0 เต็ม
09มี.ค.61 - 12มี.ค.61 13,900 13,900 12,900 2,500 20 0 เต็ม