รหัสโปรแกรม :
SXC18-VZ
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
21ก.ค.60 - 24ก.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
28ก.ค.60 - 31ก.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
08ก.ย.60 - 11ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
15ก.ย.60 - 18ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
22ก.ย.60 - 25ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
06ต.ค.60 - 09ต.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
13ต.ค.60 - 16ต.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 14,555 1,455 14,555 3,500 20 20
รหัสโปรแกรม :
SXC17-SL
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ฮาลอง น้ำตกเต๋อเทียน 4วัน 3คืน
วันที่1 กรุงเทพ – ฮานอย – เมืองคาวบัง (-/L/D)
วันที่ 2 เมืองคาวบัง – น้ำตกเต๋อเทียน – เมืองลางซัน – ชอปปิ้งตลาดกลางคืน (B/L/D)
วันที่ 3 เมืองลางซัน – ฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - ช็อปปิ้งตลาดกลางคืน (B/L/D)
วันที่ 4 ฮาลอง – ฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานลุงโฮ-ทำเนียบรัฐบาล - วัดเสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน36สาย – กรุงเทพฯ (B/L/-)
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
16มิ.ย.60 - 19มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 3,000 20 0 เต็ม
23มิ.ย.60 - 26มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 3,000 20 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 15
21ก.ค.60 - 24ก.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 14
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
08ก.ย.60 - 11ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
15ก.ย.60 - 18ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
22ก.ย.60 - 25ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
06ต.ค.60 - 09ต.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
13ต.ค.60 - 16ต.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,500 20 20
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
24พ.ย.60 - 27พ.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
03ธ.ค.60 - 06ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 16,555 16,555 16,555 3,500 20 20
31ธ.ค.60 - 03ม.ค.61 16,555 16,555 16,555 3,500 20 20
รหัสโปรแกรม :
SXC08-PG
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง
วันที่สาม กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่สี่ ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01มิ.ย.60 - 04มิ.ย.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
15มิ.ย.60 - 18มิ.ย.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
08ก.ค.60 - 11ก.ค.60 13,899 13,899 13,899 2,900 29 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 23ก.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
27ก.ค.60 - 30ก.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 6
03ส.ค.60 - 06ส.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 8
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 13,899 13,899 13,899 2,900 29 0 เต็ม
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 30
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 30
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 30
28ก.ย.60 - 01ต.ค.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 30
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 16
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 15,899 15,899 15,899 2,900 30 30
26ต.ค.60 - 29ต.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 24
รหัสโปรแกรม :
SXC12-VZ
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR – สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ชอปปิ้ง 36 สาย
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
05พ.ค.60 - 07พ.ค.60 8,888 8,888 8,888 3,500 25 0 เต็ม
12พ.ค.60 - 14พ.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 0 เต็ม
19พ.ค.60 - 21พ.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 0 เต็ม
26พ.ค.60 - 28พ.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 0 เต็ม
02มิ.ย.60 - 04มิ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 0 เต็ม
09มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 0 เต็ม
16มิ.ย.60 - 18มิ.ย.60 6,666 6,666 6,666 2,500 20 0 เต็ม โหลด
23มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 09ก.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 25 18
14ก.ค.60 - 16ก.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 17
21ก.ค.60 - 23ก.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 15
28ก.ค.60 - 30ก.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
04ส.ค.60 - 06ส.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
11ส.ค.60 - 13ส.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 25 18
18ส.ค.60 - 20ส.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
25ส.ค.60 - 27ส.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
รหัสโปรแกรม :
SXC03-QR
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
วันแรก สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
วันที่สอง ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สาม อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
05พ.ค.60 - 08พ.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,000 25 0 เต็ม
19พ.ค.60 - 22พ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 25 0 เต็ม
22พ.ค.60 - 26พ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000 25 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 32 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 23ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 14,888 14,888 14,888 3,000 21 21
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 13,888 13,888 13,888 3,000 21 21
05ต.ค.60 - 08ต.ค.60 13,888 13,888 13,888 3,000 26 26
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 32 32
รหัสโปรแกรม :
SXC01-QR
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง: ฮานอย - ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา
วันที่สาม ซาปา - น้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน - ฮานอย
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
05พ.ค.60 - 08พ.ค.60 13,888 13,888 13,888 3,000 25 0 เต็ม
19พ.ค.60 - 22พ.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,000 25 0 เต็ม
22พ.ค.60 - 26พ.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,000 25 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 32 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 23ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 20
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 14,888 14,888 14,888 3,000 21 21
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 12,888 12,888 12,888 3,000 21 21
05ต.ค.60 - 08ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,000 26 26
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 32 32
รหัสโปรแกรม :
SXC02-QR
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย -วัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮานอย -ซาปา – ภูเขาปากกมังกร -น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา– หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งกระเช้าฟานซิปัน - ฮานอย – ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี วัดเจดีเสาเดียว –วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
05พ.ค.60 - 08พ.ค.60 15,555 15,555 15,555 3,000 25 0 เต็ม
19พ.ค.60 - 22พ.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,000 25 0 เต็ม
22พ.ค.60 - 25พ.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,000 25 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000 32 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 23ก.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000 26 20
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000 26 26
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000 26 26
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 16,888 16,888 16,888 3,000 21 21
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 14,888 14,888 14,888 3,000 21 21
05ต.ค.60 - 08ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000 26 26
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000 26 26
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000 32 32
รหัสโปรแกรม :
SXC06-VN
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17มิ.ย.60 - 20มิ.ย.60 15,900 15,900 15,900 4,000 31 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 15,900 15,900 15,900 4,000 31 20
รหัสโปรแกรม :
SXC05-VN
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17มิ.ย.60 - 20มิ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 20
รหัสโปรแกรม :
SXC04
ประเทศ :
เวียดนาม
สายการบิน :
 
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.60 - 14พ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 19 0 เต็ม
08มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
22มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
27ก.ค.60 - 30ก.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 23
12ส.ค.60 - 15ส.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 27
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 31
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 31