ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮานอย ซาปา   รหัสโปรแกรม : SXC-01

ไฮฟอง ฮานอย ซาปา
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 10,888 10,888 10,888 3,000 25 25
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 10,888 10,888 10,888 3,000 25 25
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 25 25
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 25 25
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000 25 25
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,000 25 25
20เม.ย.61 - 23เม.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 25 25
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 25 25
25ธ.ค.61 - 28ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง ฮาลองปาร์ค ฮานอย   รหัสโปรแกรม : SXC-02

ไฮฟอง ฮาลอง ฮาลองปาร์ค ฮานอย
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า –ฮาลองปาร์ค –นั่งกระเช้า2ชั้น – ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL - ฮานอย - ชอปปิ้ง 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 04ก.พ.61 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
09ก.พ.61 - 11ก.พ.61 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
02มี.ค.61 - 04มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 25 25
23มี.ค.61 - 25มี.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 25 25
06เม.ย.61 - 08เม.ย.61 11,888 11,888 11,888 2,500 25 25
13เม.ย.61 - 15เม.ย.61 12,888 12,888 12,888 2,500 31 31
04พ.ค.61 - 06พ.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 25 25
18พ.ค.61 - 20พ.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,500 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์   รหัสโปรแกรม : SXC-03

ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 11,555 11,555 11,555 3,000 25 25
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 11,555 11,555 11,555 3,000 25 25
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 25 25
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 25 25
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 13,555 13,555 13,555 3,000 25 25
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 14,555 14,555 14,555 3,000 25 25
20เม.ย.61 - 23เม.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 25 25
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 25 25
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 3,000 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  LUXURY SAPA ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟาซีปัน ฮาลองปาร์ค   รหัสโปรแกรม : SXC-21-1

LUXURY SAPA ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟาซีปัน ฮาลองปาร์ค
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค
วันที่2 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
วันที่3 ฮานอย – ซาปา – ฟาซีปัน - LOVE MARKET
วันที่4 ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 18,900 18,900 17,900 4,500 25 25
09มี.ค.61 - 12มี.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,500 25 25
23มี.ค.61 - 26มี.ค.61 18,900 18,900 17,900 4,500 25 25
26เม.ย.61 - 29เม.ย.61 18,900 18,900 17,900 4,500 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์   รหัสโปรแกรม : SXC-22

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ - วัดบายดิงห์
วันที่สี่ ท่าเรือจ่างอาน-ล่องเรือ-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 21,900 21,900 20,900 3,500 30 11
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 21,900 21,900 20,900 3,500 30 4
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน   รหัสโปรแกรม : SXC04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.60 - 14พ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 19 0 เต็ม
08มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
22มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
27ก.ค.60 - 30ก.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม โหลด
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
12ส.ค.60 - 15ส.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 15 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 22 0 เต็ม
19ต.ค.60 - 22ต.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 31 0 เต็ม
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 17,999 17,999 17,999 3,500 31 0 เต็ม
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
30พ.ย.60 - 03ธ.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 31 0 เต็ม
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 17 0 เต็ม
28ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 18,999 18,999 18,999 3,500 25 0 เต็ม
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500 20 1
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500 20 1
31ธ.ค.60 - 03ม.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500 31 0 เต็ม
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
03มี.ค.61 - 06มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC05-VN

ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17มิ.ย.60 - 20มิ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,000 31 25
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC06-VN

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17มิ.ย.60 - 20มิ.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 26 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 15,900 15,900 15,900 3,000 31 0 เต็ม
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 25 0 เต็ม
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 15,900 15,900 15,900 3,000 31 0 เต็ม
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 25
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 14,900 14,900 14,888 3,000 31 31
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VN   รหัสโปรแกรม : SXC07-VN

ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VN
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
วันที่สอง ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-ฮาลอง-ชมตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สาม อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ (B/L/- )
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15มี.ค.60 - 18มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 20 0 เต็ม
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลองเบย์(นอนเรือ) ฮานอย   รหัสโปรแกรม : SXC08-VJ

ไฮฟอง ฮาลองเบย์(นอนเรือ) ฮานอย
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - (OVERNIGHT CRUISE)
วันที่สาม อ่าวฮาลองเบย์ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60 12,555 12,555 11,555 2,500 15 0 เต็ม
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 12,555 12,555 11,555 2,500 20 15
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC09-FD

เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันที่1 กรุงเทพ-ดานัง-เว้
วันที่2 เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
วันที่3 บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์
วันที่4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
20พ.ย.60 - 23พ.ย.60 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
27พ.ย.60 - 30พ.ย.60 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
12ม.ค.61 - 15ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 2,500 20 0 เต็ม
26ม.ค.61 - 29ม.ค.61 12,900 12,900 11,900 2,500 20 8
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 2,500 20 14
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 13,900 13,900 12,900 2,500 20 20
03มี.ค.61 - 12มี.ค.61 13,900 13,900 12,900 2,500 0 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ลาวไก ซาปา ฮานอย 4วัน   รหัสโปรแกรม : SXC14-VZ

ลาวไก ซาปา ฮานอย 4วัน
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ - ฮานอย – ถนน 36สาย
วันที่สอง ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ซาปา - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – หุบขาปากมังกร – น้ำตกสีเงิน – ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย – จตุรัสบาดิ่งห์ – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15ก.ย.60 - 18ก.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 25 0 เต็ม
22ก.ย.60 - 25ก.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 20 0 เต็ม
06ต.ค.60 - 09ต.ค.60 10,999 10,999 10,999 3,000 15 0 เต็ม
13ต.ค.60 - 16ต.ค.60 11,999 11,999 11,999 3,000 25 0 เต็ม
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 11,999 11,999 11,999 3,000 25 0 เต็ม
03พ.ย.60 - 06พ.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 22 0 เต็ม
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 25 0 เต็ม
24พ.ย.60 - 27พ.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 35 0 เต็ม
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 11,999 11,999 10,999 3,000 31 0 เต็ม
15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60 11,999 11,999 10,999 3,000 20 0 เต็ม
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 12,999 12,999 11,999 3,000 20 20
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 15,999 15,999 14,999 3,000 26 11