ประเทศลาว  โปรแกรม :  ลาวใต้-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน QV   รหัสโปรแกรม : SLAO01

ลาวใต้-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน QV
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ปากเซ – ปราสาทวัดพู – วัดพูสะเหลา
วันที่สอง น้ำตกหลี่ผี -น้ำตกคอนพะเพ็ง
วันที่สาม ปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10พ.ย.60 - 12พ.ย.60 9,555 9,555 9,555 3,000 20 0 เต็ม
24พ.ย.60 - 26พ.ย.60 9,555 9,555 9,555 3,000 20 0 เต็ม
02ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 9,988 9,988 9,988 3,000 20 20
09ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 9,988 9,988 9,988 3,000 20 20
22ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 9,988 9,988 9,988 3,000 20 20
29ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20
30ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 10,988 10,988 10,988 3,000 20 20
12ม.ค.61 - 14ม.ค.61 9,988 9,988 9,988 3,000 20 20
26ม.ค.61 - 28ม.ค.61 9,988 9,988 9,988 3,000 20 20
ประเทศลาว  โปรแกรม :  เยือนเมืองลาว 4 วัน 3 คืน ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร   รหัสโปรแกรม : SLAO02

เยือนเมืองลาว 4 วัน 3 คืน ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
 
  


วันที่หนึ่ง ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู ( - / L / D )
วันที่สอง ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง ( B / L / D )
วันที่สาม ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า - น้ำตกแดนสวรรค์ - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ (B /L/D )
วันที่สี่ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พูเสลา - ปากเซ - กรุงเทพฯ ( B / - / - )
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17พ.ย.60 - 20พ.ย.60 11,555 11,555 11,555 4,000 20 0 เต็ม
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 11,988 11,988 11,988 4,000 20 0 เต็ม
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 11,988 11,988 11,988 4,000 20 4
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 11,988 11,988 11,988 4,000 20 20
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 12,988 12,988 12,988 4,000 32 12
12ม.ค.61 - 15ม.ค.61 11,988 11,988 11,988 4,000 20 20
26ม.ค.61 - 29ม.ค.61 11,988 11,988 11,988 4,000 20 20