ประเทศลาว  โปรแกรม :  เยือนเมืองลาว 4 วัน 3 คืน ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร   รหัสโปรแกรม : AEC01

เยือนเมืองลาว 4 วัน 3 คืน ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
 
  


วันที่หนึ่ง ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู ( - / L / D )
วันที่สอง ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง ( B / L / D )
วันที่สาม ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า - น้ำตกแดนสวรรค์ - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ (B /L/D )
วันที่สี่ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พูเสลา - ปากเซ - กรุงเทพฯ ( B / - / - )
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 12,555 12,555 12,555 4,000 20 20
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 12,555 12,555 12,555 4,000 20 11
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 12,555 12,555 12,555 4,000 20 20
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 12,555 12,555 12,555 4,000 20 15
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 13,555 13,555 13,555 4,000 20 20
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 14,555 14,555 14,555 4,000 20 18
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 4,000 20 20
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 12,555 12,555 12,555 4,000 20 20
ประเทศลาว  โปรแกรม :  วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 4วัน 3คืน   รหัสโปรแกรม : AEC02

วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง 4วัน 3คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง -วัดใหม่สุวันนะพูมารา พระธาตุพูสี -ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่สอง ตลาดเช้า-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-วัดวิชุนราช-บ้านผานม - น้ำตกตาดกวางซี
วันที่สาม หลวงพระบาง-วังเวียง – บลูลากูน
วันที่สี่ วังเวียง – ถ้ำจัง –ล่องทะเลสาบเขื่อนน้ำงึม - เวียงจันทน์ – ก.ท.ม.
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 4,000 20 20
16มี.ค.61 - 19มี.ค.61 17,900 17,900 17,900 4,000 20 20
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 18,900 18,900 18,900 4,000 20 20
13เม.ย.61 - 16เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 4,000 30 27
14เม.ย.61 - 17เม.ย.61 19,900 19,900 19,900 4,000 14 14
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 4,000 20 20
25พ.ค.61 - 28พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 4,000 20 20