ประเทศกัมพูชา  โปรแกรม :  CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน   รหัสโปรแกรม : CBD01

CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
วันที่สอง บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
28ก.ค.61 - 29ก.ค.61 8,999 8,999 8,999 1,000 20 0 เต็ม
25ส.ค.61 - 26ส.ค.61 7,999 7,999 7,999 1,000 20 0 เต็ม
07ก.ย.61 - 08ก.ย.61 7,999 7,999 7,999 1,000 20 20
15ก.ย.61 - 16ก.ย.61 7,999 7,999 7,999 1,000 20 0 เต็ม
29ก.ย.61 - 30ก.ย.61 7,999 7,999 7,999 1,000 20 4
14ต.ค.61 - 15ต.ค.61 8,555 8,555 8,555 1,000 31 28
20ต.ค.61 - 21ต.ค.61 8,555 8,555 8,555 1,000 20 7
03พ.ย.61 - 04พ.ย.61 8,555 8,555 8,555 1,000 20 17
17พ.ย.61 - 18พ.ย.61 8,555 8,555 8,555 1,000 20 16
24พ.ย.61 - 25พ.ย.61 8,555 8,555 8,555 1,000 20 0 เต็ม
09ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 9,999 9,999 9,999 1,000 20 12
22ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 8,555 8,555 8,555 1,000 20 14
29ธ.ค.61 - 30ธ.ค.61 10,888 10,888 10,888 1,000 20 20
31ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 10,888 10,888 10,888 1,000 31 31