TAIWAN 4D SAVE SAVE WINTER ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น
๒ สังเวชนียสถาน 3 วัน 2 คืน
โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน VJ
TAIWAN DELUXE CLASS ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง (พักบนฟาร์ม)
ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน