ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา เที่ยวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-01

 
ฮานอย ซาปา เที่ยวเวียดนาม 4 วัน 3 คืน
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 16 13 3 จอง
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20 จอง
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20 จอง
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20 จอง
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20 จอง
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20 จอง
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 32 0 32 จอง
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 20 0 20 จอง
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,000 20 0 20 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮานอย ซาปา   รหัสโปรแกรม : SXC-01

 
ไฮฟอง ฮานอย ซาปา
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20 0 เต็ม
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20 0 เต็ม
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 31 28 3 จอง
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 20 จอง
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 20 0 เต็ม
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 20 จอง
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,000 20 0 20 จอง
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 32 0 32 จอง
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 20 0 20 จอง
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,000 20 0 20 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์   รหัสโปรแกรม : SXC-03

 
ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 31 28 3 จอง
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 0 20 จอง
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 20 จอง
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 20 จอง
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 20 จอง
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 0 20 จอง
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 31 0 31 จอง
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 0 20 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน   รหัสโปรแกรม : SXC-04

 
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31 0 เต็ม
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 20 25 -5 จอง
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000 31 0 31 จอง
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 0 31 จอง
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 0 31 จอง
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 31 0 31 จอง
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000 31 0 31 จอง
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 21,555 21,555 21,555 4,000 31 0 31 จอง
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 21,555 21,555 21,555 4,000 31 0 31 จอง
08ก.พ.62 - 11ก.พ.62 17,555 17,555 17,555 4,000 31 0 31 จอง
15มี.ค.62 - 18มี.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000 31 0 31 จอง
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 18,555 18,555 18,555 4,000 31 0 31 จอง
22มี.ค.62 - 25มี.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000 31 0 31 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นั่งรถไฟ-4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-05

 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นั่งรถไฟ-4 วัน 3 คืน
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 0 20 จอง
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 31 0 31 จอง
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 0 20 จอง
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 0 20 จอง
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 0 20 จอง
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 0 20 จอง
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 0 20 จอง
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 32 0 32 จอง
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 0 20 จอง
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 0 20 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-06

 
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 16,988 16,988 16,988 3,000 25 25 0 เต็ม
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
11ต.ค.61 - 14ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 25 25 0 เต็ม
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 0 25 จอง
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 25 0 25 จอง
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 25 0 25 จอง
19ม.ค.62 - 22ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
07มี.ค.62 - 10มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 3,000 25 0 25 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :   ดาลัด มุยเน่   รหัสโปรแกรม : SXC-07

 
 ดาลัด มุยเน่
  


วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
12ต.ค.61 - 14ต.ค.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 28ต.ค.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 7 13 จอง
02พ.ย.61 - 04พ.ย.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 11พ.ย.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20 จอง
23พ.ย.61 - 25พ.ย.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20 จอง
28ธ.ค.61 - 30ธ.ค.61 10,998 10,998 10,998 2,500 20 0 20 จอง
31ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 12,598 12,598 12,598 2,500 20 2 18 จอง
18ม.ค.62 - 20ม.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20 จอง
01ก.พ.62 - 03ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20 จอง
08ก.พ.62 - 10ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20 จอง
08มี.ค.62 - 10มี.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 0 20 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-08

 
ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน
วันที่สี่ นิงห์บิงห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 31 31 0 เต็ม
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
11ต.ค.61 - 14ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 25 25 0 เต็ม
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 0 25 จอง
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 31 0 31 จอง
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 31 0 31 จอง
19ม.ค.62 - 21ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
07มี.ค.62 - 10มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25 จอง
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 3,000 25 0 25 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด   รหัสโปรแกรม : SXC-10

 
โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D)
วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (B/L/D)
วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด (B/L/D)
วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
17ส.ค.61 - 20ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20 0 เต็ม
24ส.ค.61 - 27ส.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
07ก.ย.61 - 10ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 0 15 จอง
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,500 20 3 17 จอง
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 20 จอง
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 20 จอง
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 20 จอง
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 20 จอง
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 0 20 จอง
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500 20 0 20 จอง
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 3,500 20 0 20 จอง
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 16,888 16,888 16,888 3,500 36 4 32 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  HAPPY NEWYEAR TG 4D3N   รหัสโปรแกรม : SXC-11

 
HAPPY NEWYEAR TG 4D3N
  


วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค-ตลาดกลางคืนฮาลอง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย - ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย – ซาปา –นั่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน - LOVE MARKET
วันที่สี่ ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 25,999 24,999 24,999 4,500 30 0 30 จอง
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 25,999 24,999 24,999 4,500 30 0 30 จอง
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 25,999 24,999 24,999 4,500 30 0 30 จอง
31ธ.ค.61 - 03ม.ค.62 25,999 24,999 24,999 4,500 30 0 30 จอง
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮอยอันเทอรักฉัน EP.2   รหัสโปรแกรม : SXC-14

 
ฮอยอันเทอรักฉัน EP.2
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ มังกร แม่น้ำหอม
วันที่สอง เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - เจดีย์เทียนมู่ –ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง
วันที่สาม ดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ –สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
19ต.ค.61 - 22ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 25 0 0 เต็ม
22ต.ค.61 - 25ต.ค.61 9,888 9,888 9,888 3,500 25 0 0 เต็ม
25ต.ค.61 - 28ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
07พ.ย.61 - 10พ.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,500 25 0 0 เต็ม
14พ.ย.61 - 17พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,500 25 0 0 เต็ม
01ธ.ค.61 - 04ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
02ธ.ค.61 - 05ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
13ธ.ค.61 - 16ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 25 0 0 เต็ม
14ธ.ค.61 - 17ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
19ธ.ค.61 - 22ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 25 0 0 เต็ม
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 0 เต็ม
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 3,500 25 0 0 เต็ม
31ธ.ค.61 - 03ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500 25 0 0 เต็ม
17ก.พ.62 - 20ก.พ.62 10,888 10,888 10,888 3,500 25 0 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์   รหัสโปรแกรม : SXC-15

 
รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
วันที่สอง บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สาม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว จองทัวร์
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
19ต.ค.61 - 22ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25 จอง
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25 จอง
22ต.ค.61 - 25ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
25ต.ค.61 - 28ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
27ต.ค.61 - 30ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
03พ.ย.61 - 06พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
07พ.ย.61 - 10พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 4,000 25 0 25 จอง
08พ.ย.61 - 11พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
10พ.ย.61 - 13พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
14พ.ย.61 - 17พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 4,000 25 0 25 จอง
15พ.ย.61 - 18พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
17พ.ย.61 - 20พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
22พ.ย.61 - 25พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
24พ.ย.61 - 27พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
01ธ.ค.61 - 04ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
02ธ.ค.61 - 05ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
05ธ.ค.61 - 08ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25 จอง
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,000 25 0 25 จอง
08ธ.ค.61 - 11ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25 จอง
13ธ.ค.61 - 16ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
14ธ.ค.61 - 17ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
15ธ.ค.61 - 17ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
19ธ.ค.61 - 22ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 0 25 จอง
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
27ธ.ค.61 - 30ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25 จอง
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500 25 0 25 จอง
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 16,999 16,999 16,999 4,500 25 0 25 จอง
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 16,999 16,999 16,999 4,500 25 0 25 จอง
31ธ.ค.61 - 03ม.ค.62 15,999 15,999 15,999 4,500 25 0 25 จอง