ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-01

ไฮฟอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย –ลาวไก–ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม จีน - ซาปา –น้ำตกซิลเวอร์ - หุปเขาปากมังกร LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 31 31 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 20 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20 0 เต็ม
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 15 15 0 เต็ม
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 10,888 10,888 10,888 3,000 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 32 32 0 เต็ม
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000 20 20 0 เต็ม
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,000 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์   รหัสโปรแกรม : SXC-03

ไฮฟอง ฮาลอง นิงห์บิงห์
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สาม ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 31 31 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,555 11,555 11,555 3,000 20 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20 0 เต็ม
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20 0 เต็ม
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 12,555 12,555 12,555 3,000 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 31 31 0 เต็ม
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน   รหัสโปรแกรม : SXC-04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31 0 เต็ม
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 20 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000 31 31 0 เต็ม
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000 31 31 0 เต็ม
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000 31 31 0 เต็ม
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000 31 31 0 เต็ม
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 21,555 21,555 21,555 4,000 37 37 0 เต็ม
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 21,555 21,555 21,555 4,000 20 10 10
08ก.พ.62 - 11ก.พ.62 17,555 17,555 17,555 4,000 31 0 31
15มี.ค.62 - 18มี.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000 31 2 29
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 18,555 18,555 18,555 4,000 31 0 31
22มี.ค.62 - 25มี.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000 31 0 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นั่งรถไฟ-4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-05

ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นั่งรถไฟ-4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย
วันที่สอง ฮานอย–ซาปา - นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - LOVE MARKAT
วันที่สาม ซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12ต.ค.61 - 15ต.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 31 31 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 20 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 20 0 เต็ม
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 20 0 เต็ม
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,000 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 31 31 0 เต็ม
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 13,555 13,555 13,555 3,000 20 20 0 เต็ม
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 14,555 14,555 14,555 3,000 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-06

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 16,988 16,988 16,988 3,000 25 25 0 เต็ม
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 13,988 13,988 13,988 3,000 25 25 0 เต็ม
11ต.ค.61 - 14ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 25 25 0 เต็ม
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 25 25 0 เต็ม
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 20 6 14
19ม.ค.62 - 22ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 7 18
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
07มี.ค.62 - 10มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 3,000 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :   ดาลัด มุยเน่   รหัสโปรแกรม : SXC-07

 ดาลัด มุยเน่
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12ต.ค.61 - 14ต.ค.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 28ต.ค.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 04พ.ย.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 11พ.ย.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
23พ.ย.61 - 25พ.ย.61 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
28ธ.ค.61 - 30ธ.ค.61 10,998 10,998 10,998 2,500 20 20 0 เต็ม
31ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 12,598 12,598 12,598 2,500 22 19 3
18ม.ค.62 - 20ม.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
01ก.พ.62 - 03ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 19 1
08ก.พ.62 - 10ก.พ.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 8 12
08มี.ค.62 - 10มี.ค.62 9,598 9,598 9,598 2,500 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน   รหัสโปรแกรม : SXC-08

ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟาซีปัน 4วัน 3คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – นิงบิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน
วันที่สี่ นิงห์บิงห์-ฮานอย-ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง) - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10ส.ค.61 - 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 31 31 0 เต็ม
23ส.ค.61 - 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
13ก.ย.61 - 16ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
27ก.ย.61 - 30ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
11ต.ค.61 - 14ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 25 25 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000 25 25 0 เต็ม
01พ.ย.61 - 04พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000 25 25 0 เต็ม
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 3,000 20 20 0 เต็ม
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 31 31 0 เต็ม
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 3,000 31 31 0 เต็ม
19ม.ค.62 - 21ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
07มี.ค.62 - 10มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
14มี.ค.62 - 17มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 3,000 25 0 25
21มี.ค.62 - 24มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 3,000 25 0 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด   รหัสโปรแกรม : SXC-10

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ VJ เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัด
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน (-/-/D)
วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว (B/L/D)
วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด (B/L/D)
วันที่สี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17ส.ค.61 - 20ส.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20 0 เต็ม
24ส.ค.61 - 27ส.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
07ก.ย.61 - 10ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
21ก.ย.61 - 24ก.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
28ก.ย.61 - 01ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 20 20 0 เต็ม
05ต.ค.61 - 08ต.ค.61 8,888 8,888 8,888 3,500 15 15 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 31 31 0 เต็ม
26ต.ค.61 - 29ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20 0 เต็ม
02พ.ย.61 - 05พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 15 15 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20 0 เต็ม
16พ.ย.61 - 19พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20 0 เต็ม
23พ.ย.61 - 26พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500 20 20 0 เต็ม
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 3,500 20 20 0 เต็ม
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 16,888 16,888 16,888 3,500 36 32 4
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  HAPPY NEWYEAR TG 4D3N   รหัสโปรแกรม : SXC-11

HAPPY NEWYEAR TG 4D3N
 
  


วันแรก กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค-ตลาดกลางคืนฮาลอง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36สาย - ฮานอย
วันที่สาม ฮานอย – ซาปา –นั่งรถไฟตัวเมืองซาปา –นั่งกระเช้าฟาซีปัน - พิชิตยอดเขาฟาซีปันฟาซีปัน - LOVE MARKET
วันที่สี่ ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
28ธ.ค.61 - 31ธ.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500 20 6 14
29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 25,999 24,999 24,999 4,500 30 30 0 เต็ม
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 25,999 24,999 24,999 4,500 31 31 0 เต็ม
31ธ.ค.61 - 03ม.ค.62 23,999 23,999 23,999 4,500 20 20 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮอยอันเทอรักฉัน EP.2   รหัสโปรแกรม : SXC-14

ฮอยอันเทอรักฉัน EP.2
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ มังกร แม่น้ำหอม
วันที่สอง เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - เจดีย์เทียนมู่ –ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง
วันที่สาม ดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ –สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
18ต.ค.61 - 21ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
19ต.ค.61 - 22ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 13,888 13,888 13,888 3,500 25 25 0 เต็ม
22ต.ค.61 - 25ต.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
05พ.ย.61 - 08พ.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,500 25 25 0 เต็ม
13พ.ย.61 - 16พ.ย.61 9,888 9,888 9,888 3,500 25 25 0 เต็ม
19พ.ย.61 - 22พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
27พ.ย.61 - 30พ.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
10ธ.ค.61 - 13ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
11ธ.ค.61 - 14ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
13ธ.ค.61 - 16ธ.ค.61 9,888 9,888 9,888 3,500 25 25 0 เต็ม
17ธ.ค.61 - 20ธ.ค.61 9,888 9,888 9,888 3,500 15 15 0 เต็ม
19ธ.ค.61 - 22ธ.ค.61 9,888 9,888 9,888 3,500 25 25 0 เต็ม
24ธ.ค.61 - 27ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
25ธ.ค.61 - 28ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
02ม.ค.62 - 05ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
08ม.ค.62 - 11ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
10ม.ค.62 - 13ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
12ม.ค.62 - 15ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
15ม.ค.62 - 18ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
17ม.ค.62 - 20ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
19ม.ค.62 - 22ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
24ม.ค.62 - 27ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
26ม.ค.62 - 29ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500 25 25 0 เต็ม
29ม.ค.62 - 01ก.พ.62 11,888 11,888 11,888 3,500 25 25 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์   รหัสโปรแกรม : SXC-15

รักสองเรา พักบาน่าฮิลล์
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
วันที่สอง บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สาม เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
21ต.ค.61 - 24ต.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,000 25 25 0 เต็ม
22ต.ค.61 - 25ต.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
05พ.ย.61 - 08พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
13พ.ย.61 - 16พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
19พ.ย.61 - 22พ.ย.61 11,999 11,999 11,999 4,000 25 25 0 เต็ม
27พ.ย.61 - 30พ.ย.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
10ธ.ค.61 - 13ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
11ธ.ค.61 - 14ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
17ธ.ค.61 - 20ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 21 4
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 24 1
22ธ.ค.61 - 25ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
24ธ.ค.61 - 27ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
25ธ.ค.61 - 28ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
26ธ.ค.61 - 29ธ.ค.61 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
27ธ.ค.61 - 30ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,000 25 25 0 เต็ม
02ม.ค.62 - 05ม.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 8 17
08ม.ค.62 - 11ม.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
10ม.ค.62 - 13ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
12ม.ค.62 - 15ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
15ม.ค.62 - 18ม.ค.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 25 0 เต็ม
17ม.ค.62 - 20ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
19ม.ค.62 - 22ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 25 0 เต็ม
24ม.ค.62 - 27ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 2 23
26ม.ค.62 - 29ม.ค.62 13,999 13,999 13,999 4,000 25 4 21
29ม.ค.62 - 01ก.พ.62 12,999 12,999 12,999 4,000 25 0 25