โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน
ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน
TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART ไทเป- ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา– - อารีซัน 5 วัน 4 คืน
TAIWAN SAVE SAVE  ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน